Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  • Behandeling geschiedt op afspraak tussen klant en voetzorg Levendaal.
  • Bij verhindering dient de klant de afspraak zo spoedig mogelijk – minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak – te annuleren.
  • Indien de klant de afspraak niet tijdig heeft geannuleerd of zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.
  • Annuleringen kunnen telefonisch of per mail gedaan worden en bij geen gehoor worden ingesproken op de voicemail van voetzorg Levendaal 06 3736 2388
  • Indien sprake is van overmacht zal voetzorg Levendaal de niet nagekomen afspraak niet in rekening brengen. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de klant niet kunnen worden toegerekend en die tot gevolg hebben dat nakoming van de afspraak redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
Share This